Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Շեղանկյան մակերեսը, տրված է պարագիծը և բարձրության ու կողմի տարբերությունը 3Մ.
2. Սեղանի մակերեսը, տրված են հիմքերը և բարձրությունը 4Մ.
3. Եռանկյան բարձրությունը, Հերոնի բանաձևը 4Մ.
4. Ուղղանկյուն սեղանի մակերեսը 3Մ.
5. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման եղանակները 6Մ.