Հաշվիր շեղանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմը 20 դմ է, իսկ այդ կողմին տարված բարձրությունը 17 դմ է:
 
Պատասխան՝ շեղանկյան մակերեսը հավասար է  դմ2