Ո՞ր եռանկյունների մակերեսները կարելի է հաշվել ab2 բանաձևով:
 
Ուշադրություն
Կարող է լինել մեկ կամ մի քանի պատասխան: