Զուգահեռագծի մակերեսը 45սմ2 է, իսկ պարագիծը` 42 սմ: Կողմերից մեկին տարված բարձրությունը 5 անգամ փոքր է, քան այդ կողմը: Հաշվիր`

1) տարված բարձրությունը,
2) կողմը, որին այն տարված է,
3) զուգահեռագծի երկրորդ կողմը:  

Պատասխաններ`
1)
բարձրությունը  սմ է, 

2) կողմը, որին այն տարված է  սմ է,      
3) զուգահեռագծի երկրորդ կողմը  սմ է: