Լուծիր և լրացրու աղյուսակը:
 
Եռանկյան կողմը՝ \(a\)
6.6 մ
10 մմ
 սմ
Բարձրությունը՝ ha
8 մ
 մմ
5 սմ
Եռանկյան մակերեսը՝ \(S\)
  մ²
 50 մմ²
27 սմ²