Հաշվիր եռանկյան մակերեսը, եթե նրա կողմերը հավասար են՝ 15 դմ, 13 դմ, 4 դմ:
 
Պատասխան՝ եռանկյան մակերեսը  դմ2 է:
  
Լրացուցիչ հարցեր:
 
1. Հետևյալ բանաձևերից ո՞րն է Հերոնի բանաձևը:
 
 
2. Որքա՞ն է կիսապարագիծը՝  դմ: