Սեղանի հիմքերը 3 մ և 7 մ են, իսկ բարձրությունը՝ 6 մ: Հաշվիր սեղանի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ սեղանի մակերեսը  մ2 է:
 
Ո՞ր հատվածի երկարությունն է հավասար սեղանի հիմքերի կիսագումարին: