Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Զուգահեռագծի և շեղանկյան մակերեսը Զուգահեռագծի և շեղանկյան մակերեսների բանաձևերը
2. Եռանկյան և սեղանի մակերեսները Եռանկյան և սեղանի մակերեսների բանաձևերը, Հերոնի բանաձևը, օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանկյան մակերեսի բանաձևեր 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 1Մ. Տեսական հարցեր եռանկյան մակերեսի հաշվման բանաձևերի վերաբերյալ
2. Շեղանկյան մակերեսը, տրված է կողմը կամ անկյունագիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան մակերեսը, եթե տրված է կողմը կամ անկյունագիծը
3. Շեղանկյան մակերեսը, տրված է պարագիծը և բարձրության ու կողմի տարբերությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել շեղանկյան մակերեսը, եթե տրված է պարագիծը և բարձրության ու կողմի տարբերությունը
4. Հավասարամեծ եռանկյունների մակերեսները 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Հավասարամեծ եռանկյունների մակերեսները
5. Սեղանի մակերեսը, տրված են հիմքերը և բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել սեղանի մակերեսը, եթե տրված են հիմքերը և բարձրությունը
6. Խորանարդի ծավալը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել խորանարդի ծավալը
7. Զուգահեռագծի կողմերը և բարձրությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել զուգահեռագծի կողմերը և բարձրությունը, եթե տրված է մակերեսը և պարագիծը:
8. Եռանկյան մակերեսը, կողմը և բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Եռանկյան մակերեսի, կողմի և բարձրության հաշվումը, աղյուսակ
9. Եռանկյան մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հերոնի բանաձևով պետք է հաշվել եռանկյան մակերեսը
10. Եռանկյան բարձրությունը, Հերոնի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Եռանկյան բարձրության հաշվումը Հերոնի բանաձևի օգնությամբ
11. Ուղղանկյուն սեղանի մակերեսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն սեղանի մակերեսը, եթե սրունքը հիմքի հետ կազմում է 45 աստիճանի անկյուն
12. Զուգահեռագծի բարձրությունը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Զուգահեռագծի բարձրության հաշվումը մակերեսի միջոցով
13. Զուգահեռագծի մակերեսը, տրված է կողմը և բարձրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել զուգահեռագծի մակերեսը, եթե տրված է կողմը և բարձրությունը
14. Հիմքերի հարաբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել մակերեսների հարաբերությունը, եթե տրված է հիմքերի հարաբերությունը
15. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման եղանակները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Զուգահեռագծի մակերեսի հաշվման տարբեր եղանակներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները» թեմայից 00:20:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները» թեմայից 00:25:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսները» թեմայից 00:30:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ զուգահեռագծի, եռանկյան և սեղանի մակերեսների վերաբերյալ