Նշիր այն պատկերները, որոնք ունեն համաչափության կենտրոն: