Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կենտրոնական և առանցքային համաչափություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Կենտրոնական համաչափություն հատվածի վրա

Բարդություն հեշտ

1
3. Կենտրոնական համաչափություն, կոորդինատային հարթություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Առանցքային համաչափություն, կոորդինատային հարթություն

Բարդություն հեշտ

1
5. Առանցքային համաչափություն, համաչափ եռանկյուններ

Բարդություն միջին

3
6. Կենտրոնական համաչափություն, համաչափ կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
7. Պատկերների համաչափության կենտրոնը

Բարդություն միջին

3
8. Կենտրոնական համաչափություն, համաչափ քառանկյուններ

Բարդություն միջին

4
9. Առանցքային համաչափություն, համաչափ կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
10. Քառանկյան համաչափության առանցքը

Բարդություն միջին

3
11. Տառեր կամ թվեր

Բարդություն միջին

3
12. Պատկերների համաչափության առանցքները

Բարդություն միջին

3
13. Առանցքային կամ կենտրոնական համաչափություն, համաչափ կետի կոորդինատները

Բարդություն միջին

3
14. Առանցքային համաչափություն, համաչափ գրաֆիկներ

Բարդություն բարդ

6
15. Առանցքային համաչափություն, կետի պատկերը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար