Կոորդինատային հարթության վրա կառուցիր հետևյալ գագաթներով եռանկյունը`
 
\(A\)\((\)9; 3\()\), \(B\)\((\)3;−9\()\) և \(C\)\((\)−9; −3\()\)

Կառուցիր A1B1C1 եռանկյունը, որը համաչափ է տրվածին` \(y = 3\) ուղղի նկատմամբ:

Գրիր A1B1C1 եռանկյան գագաթների կոորդինատները:
 
A1 \((\); \()\)
B1 \((\); \()\)

C1 \((\); \()\)