plKOOrd.PNG 

Տրված է \(ABCD\) քառանկյունը:

1. Գտիր \(ABCD\) քառանկյան համաչափության առանցքը:
 
2. Նշիր \(O\) կետի նկատմամբ \(A\) կետին համաչափ կետը:

Գրիր գտնված կետի կոորդինատները, եթե \(A\)10;0
 
Պատասխան՝ i;i