Նշիր այն պատկերները, որոնք ունեն համաչափության առանցք: