Տրված է (0;-12) կոորդինատներով կետը: 
 
Գտիր \((0;0)\) կետի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները:

Պատասխան՝ \((\); \()\)