Առանցքային համաչափություն
Առանցքային համաչափության ժամանակ հարթության յուրաքանչյուր կետի որոշակի օրենքով համապատասխանության մեջ է դրվում հարթության մեկ այլ կետ:
 
Օրենքը հետևյալն է:

1. \(M\) կետից տարվում է ուղղահայաց համաչափության առանցքին (ուղղին) և ստացվում է \(P\) կետը՝ ուղղահայացի հատման կետը համաչափության առանցքի հետ:  
 
2. Ուղղահայացի վրա տեղադրվում է PM1=PM հատվածը և գտնվում է M1 կետը:
Simetrija_ass_punkti.png   Simetrija_ass.png
 
Այսպիսով, հարթության ցանկացած \(M\) կետի համար գտնվում է միակ՝ նրան համաչափ M1 կետը:
\(M\) և M1 կետերը կոչվում են համաչափ տրված առանցքի նկատմամբ (համաչափության առանցքի), եթե
 
1) MM1 հատվածը ուղղահայաց է համաչափության առանցքին,
 
2) համաչափության առանցքը անցնում է MM1 հատվածի միջնակետով՝  PM1=PM
Բազմանկյունները համաչափ արտապատկերելու համար բավական է արտապատկերել նրանց գագաթները և միացնել ստացված կետերը:  
 
Ուշադրություն
Առանցքային համաչափության ժամանակ

1. հատվածը գալիս է նույն երկարության հատվածի (կետերի միջև երկարությունները պահպանվում են),
 
2. ճառագայթը գալիս է ճառագայթի, ուղիղը՝ ուղղի,
 
3. պատկերները գալիս են հավասար պատկերների:
Երբեմն համաչափության երևույթներ հանդիպում ենք նաև բնության մեջ:
 
Aksiala9.jpg
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: