Հաշվիր ութանկյան ներքին անկյունների գումարը:

Ընտրիր ճիշտ բանաձևը:

Պատասխան՝ ութանկյան անկյունների գումարը ° է: