Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բեկյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմանկյան կողմերն ու գագաթները

Բարդություն հեշտ

1
3. Փակ բեկյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Բազմանկյան տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Ինքնահատվող բեկյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Բազմանկյան կողմերի, գագաթների և անկյունների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
7. Բազմանկյան անկյունագծերը

Բարդություն հեշտ

2
8. Բազմանկյան անկյունների գումարը

Բարդություն հեշտ

2
9. Բազմանկյան անկյունների գումարը

Բարդություն միջին

3
10. Կանոնավոր n-անկյան գագաթի անկյունը

Բարդություն միջին

3
11. Բազմանկյան կողմերի և գագաթների թիվը

Բարդություն միջին

3
12. Բեկյալի կողմերը

Բարդություն միջին

4
13. Բեկյալի կողմերի երկարությունները

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար