1. Վանդակներով թղթի վրա, միայն վանդակների կողմերով, գծված է փակ բեկյալ: Քանի՞ ուղղահայաց կողմ ունի բեկյալը, եթե այն ունի 11 հորիզոնական կողմ:
 
Պատասխան՝ բեկյալն ունի  ուղղահայաց կողմ:
 
2. Վանդակներով թղթի վրա, միայն վանդակների կողմերով, գծված է բաց բեկյալ: Քանի՞ ուղղահայաց կողմ ունի բեկյալը, եթե այն ունի 11 հորիզոնական կողմ:
 
Եթե ստացար մի քանի պատասխան, ապա դրանք տեղադրիր աճման կարգով, անջատիր ստորակետերով՝ առանց բացատի:
 
Պատասխան՝ բեկյալն ունի  ուղղահայաց կողմ: