Բազմանկյան անկյունների գումարը 1620° է: Պարզիր, թե քանի՞ կողմ ունի բազմանկյունը:
 
Պատասխան՝ բազմանկյունն ունի  կողմ: