1. Հաշվիր հնգանկյան անկյունների գումարը:
 
Պատասխան` անկյունների գումարը ° է:
 
2. Գտիր կանոնավոր հնգանկյան անկյուններից մեկի աստիճանային չափը:
 
Պատասխան՝ անկյան աստիճանային չափը ° է: