Պարզ փակ բեկյալն ունի \(4\) կողմ: Կարող են արդյո՞ք բեկյալի կողմերն ունենալ հետևյալ երկարությունները:
 
1.6 սմ, 6 սմ, 6 սմ, 6 սմ:
 
2.5 սմ, 6 սմ, 7 սմ, 8 սմ:
 
3.1 սմ, 1 սմ, 2 սմ, 4 սմ: