Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Բազմանկյան կողմերն ու գագաթները 1Մ.
2. Ինքնահատվող բեկյալ 1Մ.
3. Բազմանկյան կողմերի, գագաթների և անկյունների թիվը 2Մ.
4. Բազմանկյան անկյունագծերը 2Մ.
5. Կանոնավոր n-անկյան գագաթի անկյունը 3Մ.