Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բազմանկյուններ Բազմանկյան սահմանումը
2. Ուռուցիկ բազմանկյուն Ուռուցիկ բազմանկյան սահմանումը և անկյունների գումարի բանաձևը, քառանկյուն

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Բեկյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել բեկյալները
2. Բազմանկյան կողմերն ու գագաթները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Բազմանկյան կողմերի և գագաթների որոշումը
3. Փակ բեկյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է որոշել փակ է, թե՞ բաց բեկյալը
4. Բազմանկյան տեսքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, բազմանկյուն է, թե՞ ոչ պատկերը
5. Ինքնահատվող բեկյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, ինքնահատվող է, թե՞ ոչ բեկյալը
6. Բազմանկյան կողմերի, գագաթների և անկյունների թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բազմանկյան կողմերի, գագաթների և անկյունների թիվը
7. Բազմանկյան անկյունագծերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Բազմանկյան անկյունագծերի թիվը
8. Բազմանկյան անկյունների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել բազմանկյան անկյունների գումարը
9. Բազմանկյան անկյունների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել, թե արդյո՞ք գոյություն ունի անկյունների տրված գումարով բազմանկյուն:
10. Կանոնավոր n-անկյան գագաթի անկյունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր n-անկյան գագաթի անկյունը
11. Բազմանկյան կողմերի և գագաթների թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել բազմանկյան կողմերի և գագաթների թիվը
12. Բեկյալի կողմերը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է գտնել բեկյալի ուղղահայաց կողմերի քանակը
13. Բեկյալի կողմերի երկարությունները 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք բեկյալի կողմերը կարող են ունենալ տրված երկարությունները

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 9Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, նրանց տեսակների, կողմերի և անկյունների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:20:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, նրանց տեսակների, կողմերի և անկյունների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բազմանկյուններ» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ բազմանկյունների, նրանց տեսակների, կողմերի և անկյունների վերաբերյալ