Քանի՞ կողմ ունի բազմանկյունը: 
 
lauztaSgalN8st.PNG
 
Պատասխան՝