Որոշիր գծագրին համապատասխանող բեկյալի տեսակը:
 
lauztaVgalN3posmi.PNG