Որոշիր, քանի՞ գագաթ ունի բազմանկյունը:

 
lauztaSgalN9st.PNG
 
Պատասխան՝  գագաթ:
 
Բազմանկյունը կոչվում է՝