Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը 36 սմ է: Մեծ հիմքը 2 անգամ մեծ է փոքր հիմքից: Սրունքը 6 սմ-ով մեծ է փոքր հիմքից: Հաշվի՛ր սեղանի կողմերը:
 
Սրունքը  սմ է:

Մեծ հիմքը  սմ է:

Փոքր հիմքը  սմ է: