Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սեղանի անկյունները

Բարդություն հեշտ

2
2. Հավասարասրուն սեղանի անկյունները

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Սեղանի միջին գիծը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները, անկյուններ

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղաններ

Բարդություն միջին

4
6. Սեղանի հիմքերը

Բարդություն միջին

3
7. Սեղանի կողմերը

Բարդություն միջին

3
8. Ուղղանկյուն սեղանի հիմքը

Բարդություն միջին

3
9. Սեղանի բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարասրուն սեղանի կողմերը

Բարդություն բարդ

6
11. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը

Բարդություն բարդ

6
12. Գործնական խնդիր

Բարդություն բարդ

6
13. Կետի հեռավորությունը ուղղից

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք «Սեղան» թեմայից

Բարդություն միջին

20

Նյութեր ուսուցչի համար