Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Սեղանի միջին գիծը 1Մ.
2. Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղաններ 4Մ.
3. Հավասարասրուն սեղանի կողմերը 6Մ.
4. Կետի հեռավորությունը ուղղից 6Մ.
5. Սեղանի բարձրությունը 3Մ.