Տրված ուղղի տարբեր կողմերում վերցված են \(A\) և \(B\) կետերը՝ ուղղից 8.3 սմ և 4.5 սմ հեռավորությունների վրա: Որոշիր \(AB\) հատվածի \(C\) միջնակետի հեռավորությունը ուղղից:
 
Պատասխան՝  սմ