1)Սեղան կոչվում է այն քառանկյունը, որի      
 
 
 
2) Սեղանը կոչվում է հավասարասրուն, եթե