Սեղանի հիմքերի հարաբերությունը հավասար է 2\( : \)7: Հաշվիր սեղանի մեծ հիմքը, եթե նրա փոքր հիմքը հավասար է 12 սմ -ի:
 
Պատասխան՝  սմ: