Սեղանի կողմերը հարաբերում են ինչպես՝ 7:6:10:9, իսկ սեղանի պարագիծը 128 սմ է: Հաշվիր սեղանի կողմերը:
  
Կողմերի երկարությունները գրիր նույն կարգով, ինչպես դրանք տրված են հարաբերության մեջ:
  
Պատասխան՝
  • առաջին կողմ՝  սմ
  • երկրորդ կողմ՝  սմ
  • երրորդ կողմ՝  սմ
  • չորրորդ կողմ՝  սմ