Ուղղանկյուն սեղանի սուր անկյունը 45° է: Փոքր սրունքը 10 սմ է, իսկ մեծ հիմքը՝ 19 սմ:
 
Գտիր սեղանի փոքր հիմքը:
 
Պատասխան՝ փոքր հիմքը հավասար է  սմ: