Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները
Սեղանը կոչվում է հավասարասրուն, եթե նրա սրունքները հավասար են:
Հետևյալ հատկությունները բնորոշ են միայն հավասարասրուն սեղաններին:
1. Հավասարասրուն սեղանի հիմքերին առընթեր անկյունները զույգ առ զույգ հավասար են:
Trapece (vienādsānu) 1.JPG
2. Հավասարասրուն սեղանի անկյունագծերը հավասար են:
Trapece (vienādsānu) 2.JPG 
\(AC = BD\)
Հավասարասրուն սեղանի հայտանիշները
1. Եթե սեղանի հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են, ապա սեղանը հավասարասրուն է:
 
2. Եթե սեղանի անկյունագծերը հավասար են, ապա սեղանը հավասարասրուն է:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: