Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Սեղան Սեղանի սահմանումը, տեսակները և հատկությունները
2. Սեղանի միջին գիծը Սեղանի միջին գծի հատկությունը
3. Հավասարասրուն սեղան Հավասարասրուն սեղանի հատկություններն ու հայտանիշները
4. Սեղանի բարձրություն Սեղանի բարձրությունը որպես սեղանի երկու զուգահեռ կողմերի միջև հեռավորություն

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սեղանի անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Սեղանի անկյունների որոշումը
2. Հավասարասրուն սեղանի անկյունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Պետք է գտնել հավասարասրուն սեղանի անկյունները
3. Սեղանի միջին գիծը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել սեղանի միջին գիծը:
4. Հավասարասրուն սեղանի հատկությունները, անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները, անկյուններ:
5. Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղաններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Հավասարասրուն և ուղղանկյուն սեղանների սահմանումը
6. Սեղանի հիմքերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել սեղանի մեծ հիմքը
7. Սեղանի կողմերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել սեղանի կողմերը՝ ունենալով դրանց հարաբերությունները
8. Ուղղանկյուն սեղանի հիմքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել ուղղանկյուն սեղանի փոքր հիմքը
9. Սեղանի բարձրությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել սեղանի կողմը կամ բարձրությունը, եթե նրա մի անկյունը 30 աստիճան է
10. Հավասարասրուն սեղանի կողմերը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել հավասարասրուն սեղանի կողմերը
11. Հավասարասրուն սեղանի պարագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել հավասարասրուն սեղանի պարագիծը
12. Գործնական խնդիր 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Խնդիրը լուծվում է սեղանի միջին գծի հաշվման բանաձևի միջոցով
13. Կետի հեռավորությունը ուղղից 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Օգտագործելով միջին գծի բանաձևը՝ պետք է հաշվել կետի հեռավորությունը ուղղից

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Սեղան» թեմայից 00:20:00 միջին 20Մ. Առաջադրանքներ սեղանների տեսակների, հատկությունների և միջնագծի վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Սեղան» թեմայից 00:25:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ սեղանների տեսակների, հատկությունների և միջնագծի վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Սեղան» թեմայից 00:30:00 բարդ 18.5Մ. Առաջադրանքներ սեղանների տեսակների, հատկությունների և միջնագծի վերաբերյալ