Տրված են երկու հատվածներ՝ CD -ն և ML -ը և նրանց հարաբերությունը՝ CDML=211: Հաշվիր \(ML\) հատվածի երկարությունը, եթե \(CD =\)10 սմ:
 
Եթե անհրաժեշտ է, պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
\(ML =\) սմ