Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անհայտի որոշումը

Բարդություն հեշտ

2
2. Հատվածների հարաբերություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Հատվածների հարաբերություն, հատվածի երկարություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Համեմատական հատվածներ

Բարդություն հեշտ

2
5. Եռանկյան կողմի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
6. Երկու հատվածներ

Բարդություն հեշտ

1
7. Հատվածի մասերի երկարությունները

Բարդություն միջին

4
8. Եռանկյան միջին գծի հատկությունը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյան միջին գծի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
10. Եռանկյան միջին գիծ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Թալեսի թեորեմը» թեմայից

Բարդություն միջին

15

Նյութեր ուսուցչի համար