\(BC\), \(DE\) և \(XY\), \(KL\) հատվածների երկարությունները զույգ առ զույգ համեմատական են:
 
Տրված են երեք հատվածների երկարությունները՝ \(BC =\)7 դմ, \(DE =\)5 դմ և \(KL =\)30 դմ
 
Գտիր չորրորդ հատվածի երկարությունը:
 
Պատասխան՝ \(XY =\) դմ