Տրված է \(CD =\)7 մմ հատվածը և հատվածների հարաբերությունը՝ CDLK=106
Հաշվիր \(LK\) հատվածի երկարությունը:
 
Եթե անհրաժեշտ է, պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
\(LK =\) մմ: