Տրված է՝ \(ABDC\) շեղանկյունը, որի AD անկյունագիծը հավասար է շեղանկյան կողմին: Գտիր \(BAC\) անկյունը:
 
Պատասխան՝ \(BAC\) անկյունը հավասար է °