Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն հեշտ

2
2. Քառակուսու կողմը

Բարդություն հեշտ

1
3. Զուգահեռ ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

2
4. Քառակուսու տարրերը

Բարդություն հեշտ

3
5. Շեղանկյան պարագիծը

Բարդություն հեշտ

1
6. Հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ

Բարդություն հեշտ

2
8. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է նրանց հարաբերությունը և Р-ն

Բարդություն հեշտ

2
9. Շեղանկյան անկյունագծերը

Բարդություն հեշտ

1
10. Շեղանկյան անկյունները

Բարդություն հեշտ

2
11. Ուղղանկյան պարագիծը

Բարդություն հեշտ

2
12. Հարցեր քառակուսու հատկությունների և հայտանիշների վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
13. Ուղղանկյան կողմերը, տրված է պարագիծը և կողմերի հարաբերությունը

Բարդություն միջին

3
14. Անկյունագծերի կազմած անկյունները կողմերի հետ

Բարդություն միջին

3
15. Շեղանկյան փոքր անկյունագիծը

Բարդություն միջին

3
16. Շեղանկյան բութ անկյունը

Բարդություն միջին

3
17. Շեղանկյան սուր անկյունը

Բարդություն միջին

3
18. Շեղանկյան անկյունները (հավասարում)

Բարդություն միջին

3
19. Շեղանկյան բութ անկյունը, տրված է բարձրության և կողմի կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

3
20. Շեղանկյան անկյունը, փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին

Բարդություն միջին

3
21. Շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյունը

Բարդություն միջին

3
22. Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը

Բարդություն միջին

3
23. Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներգծած քառակուսի

Բարդություն բարդ

6
24. Քառակուսուց առաջացած ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար