Ուղղանկյան անկյունագծերի կազմած անկյունը 42° է: Որքա՞ն են անկյունագծի կազմած անկյունները ուղղանկյան կողմերի հետ:
  
Առաջինը գրիր մեծ անկյունը:
 
Պատասխան՝ i° և i°