Շեղանկյան սուր անկյունը հավասար է \(60\)°, իսկ պարագիծը 48 մ է: Հաշվիր շեղանկյան փոքր անկյունագիծը:
 
Պատասխան՝ շեղանկյան փոքր անկյունագիծը  մ է: