Հաշվիր շեղանկյան բութ անկյունը, եթե նրա անկյունագծերից մեկը կողմի հետ կազմում է 31° -ի անկյուն:
 
Պատասխան՝ բութ անկյունը հավասար է՝ °: