Հաշվիր շեղանկյան սուր անկյունը, եթե նրա երկու անկյունների տարբերությունը 18° է:
 
Պատասխան՝ սուր անկյունը հավասար է` °