Ուղղանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 5:8, իսկ պարագիծը 135.2 սմ է: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:
 
Մեծ կողմը՝  սմ
 
Փոքր կողմ՝  սմ