Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Ուղղանկյան պարագիծը 2Մ.
2. Քառակուսու կողմը 1Մ.
3. Շեղանկյան պարագիծը 1Մ.
4. Հարցեր ուղղանկյան հատկությունների վերաբերյալ 1Մ.
5. Շեղանկյան անկյունը, փոքր անկյունագիծը հավասար է կողմին 3Մ.
6. Ուղղանկյան պարագիծը 2Մ.
7. Ուղղանկյան հատկություններ և հայտանիշներ 2Մ.
8. Շեղանկյան անկյունագծով առաջացած եռանկյունը 3Մ.