\(ABCD\) քառակուսու \(D\) գագաթով տարված է \(BD = 23.4\) սմ երկարությամբ անկյունագծին ուղղահայաց ուղիղ: Ուղիղը հատում է քառակուսու \(BA\) և \(BC\) կողմերի շարունակությունները համապատասխանաբար \(M\) և \(N\) կետերում: Գտիր \(MN\) հատվածի երկարությունը: 
 
Պատասխան՝ \(MN\)\(=\) սմ: