Ուղղանկյան պարագիծը 96 մ է և նրա մի կողմը 7 անգամ մեծ է մյուսից: Հաշվիր ուղղանկյան կողմերը:
 
Փոքր կողմը՝  մ

Մեծ կողմը՝  մ